Om Captum

Idén till företaget uppkom under en MBA-utbildning vid Handelshögskolan i Göteborg, som de båda grundarna Lars Forsman och Leif Thordenberg gick 1995-97.

Genom mångårig erfarenhet från lednings- och organisationsfrågor i olika företag identifierade de ett effektiviseringsbehov av administrativa arbetsflöden och styrning. Med utgångspunkt från erfarenheterna kombinerat med de teoretiska kunskaperna från MBA-utbildningen utvecklade de metoder för effektivisering och styrning av företag. Detta ledde till att Captum bildades 1998.

Vår erfarenhet och synsätt på framgångsrika uppdrag bygger på delaktighet, insikt och engagemang. Med det menar vi följande.

Delaktighet – Vi anser att samspelet mellan intressenterna är viktigt för att nå ett framgångsrikt resultat av arbetet. Detta innebär att vi arbetar aktivt med dig som kund för att skapa delaktighet.

Insikt – Vårt mål med uppdragen är att tillföra ny kunskap till dig som kund. Vi ser därför till att de inblandade får förståelse och att idén får genklang så att förändringen kan förverkligas.

Engagemang – Vi brinner för det vi gör och känner ett stort ansvar för våra uppdrag. Vi engagerar oss därför i din verksamhet och dina önskemål för att nå förväntat resultat.  

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om oss på Captum!

Captum AB är konsultpartner med Ikaros