Styrsystem

För att ditt företag ska vara lönsamt och utvecklas behövs ett styrsystem. Styrsystemet bör utformas så att det långa perspektivet i företagandet synkroniseras med det korta perspektivet, dvs. affärsplaner kontra ettåriga budgetar. Ett styrsystem består schematiskt av tre övergripande delar – planering, styrning och uppföljning.

Planer upprättas för att beskriva vad företaget förväntas åstadkomma under en viss tidsperiod. Genom att hjälpa dig med affärsplanering kan din organisation fokusera på rätt saker och sträva mot samma mål.

Styrning har till syfte att beskriva hur man förverkligar den uppgjorda planen och når det satta målet. Vi hjälper dig därför att identifiera lämpliga aktiviteter och kompetensbehov, samt att strukturera processhanteringen. Det gäller att ta reda på hur man mäter aktiviteter och att definiera lämpliga styrtal.

Uppföljningen avseende genomförda aktiviteter syftar till att stämma av om verksamheten uppnår de önskade resultaten. Vi hjälper dig ta fram analysverktyg som gör detta möjligt. Detta ger underlag till korrigering av aktiviteter och planering av verksamheten i nästa cykel. Därmed blir styrmodellen en repetitiv process.
 
Kontakta oss gärna om du vill veta hur vi kan hjälpa dig bygga ett styrsystem som passar dina behov och önskemål!