Vår tjänst

Captum driver och genomför administrativa förändringar i organisationer. Vårt arbete handlar om att hitta lösningar på idéer, så att ditt företag kan följa med i utvecklingen. För att uppnå ett gott resultat har vi rutiner för planering, genomförande och kvalitetssäkring av våra uppdrag.

I uppdragen tar vi antingen ett helhetsansvar och driver processen från idé till införande eller så tar vi rollen som bollplank och hjälper dig se dina idéer med nya ögon.

Vi arbetar i team där olika relevanta kunskaper för uppdraget kombineras. Tack vare mixen kan vi finna nya infallsvinklar så att du får den bästa lösningen på din idé. Dessutom får du tillgång till spetskompetens inom alla områden av projektet.

Vi erbjuder tjänster inom:

 

Kontakta oss gärna för en diskussion om vad vi kan göra för dig!